Garantie

parfums-shop.nl biedt uitsluitend originele merk producten aan, al onze producten worden geleverd met garantie. Indien een product gebreken vertoont dient u dit zo spoedig mogelijk aan ons te melden. Uw factuur dient als garantiebewijs

Uw klacht wordt zo spoedig mogelijk door onze klantenservice in behandeling genomen. Wanneer wij uw klacht gegrond achten kunt u het product bij ons omruilen of u krijgt u aankoopbedrag terug. Bij het omruilen van een product brengt parfums-shop.nl geen extra verzendkosten in rekening. Bij een restitutie van het aankoopbedrag ontvangt u het gehele aankoopbedrag inclusief de verzendkosten retour.
Onze volledige wettelijke garantiebepalingen vindt u op de pagina Algemene Voorwaarden.Een product omruilen? Lees meer hierover op onze pagina Verzending en Retourneren.

Herroepingsrecht

In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 7 werkdagen. De koper heeft bij parfums-shop.nl het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van het product,zonder opgave van redenen, de overeenkomst met parfums-shop.nl te ontbinden. Producten die geopend , gebruikt, of beschadigd zijn door de klant, of waarvan op enig andere wijze de houdbaarheidstermijn is ingetreden zijn hiervan uitgesloten.


Indien u van dit recht gebruik wenst te maken, dient u ons dit schriftelijk of per email aan ons te melden. U dient na melding hiervan het product onmiddellijk retour te sturen aan parfums-shop.nl
De klant draagt zelf de kosten en het risico voor de retourzending. De retourzending dient binnen 14 dagen na ontvangstdatum retour te worden gezonden. Ongefrankeerde zendingen worden niet geaccepteerd.

Na ontvangst van de retourzending zal parfums-shop.nl het aankoopbedrag, inclusief verzendkosten z.s.m.(3-4 dagen overboektijd) aan u retourneren.

Mocht bij ontvangst van een retourzending blijken dat het product geopend, gebruikt of beschadigd is, of op enig andere wijze de houdbaarheidstermijn is ingetreden, dan behoud parfums-shop.nl zich het recht voor om een mindering toe te passen op het te restitueren bedrag.

Het retouradres vind u op de pagina Verzenden & Retourneren.